Ronkainen Anne

Tulkki

Anne Ronkainen
Itäinen hankinta-alue
040 300 3337
anne.ronkainen @ viparo.com

ASIAKASRYHMÄT

 • Viittomakieliset, kuuroutuneet, kuurosokeat, tukiviittomia käyttävät asiakkaat, maahanmuuttajat

KIELITAITO

 • englanti (turistimatkat)
 • suomalainen viittomakieli (myös kaventuneeseen näkökenttään, taktiili, opastus, kuvailu)
 • viitottu puhe
 • puheentoisto
 • kirjoitustulkkaus
 • tukiviittomat

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

 • Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 2005
 • Viittomakielen tulkki 2009 (AMK)
 • Kirjoitustulkin erikoisammattitutkinto
 • Heinolan kansalaisopiston tuntiopettaja
 • Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, kevät 2017-
 • Heinolan kaupungin varavaltuutettu, kevät 2017-
 • Käräjäoikeuden lautamies, kevät 2017-

ERITYISOSAAMINEN

 • Vanhat traktorit (Valmet-Martta)
 • Autot
 • Luonto- ja metsäala
 • Perinnetapahtumat ja -tilaisuudet
 • Musiikki, teatteri
 • Nelivarvas-kilpikonnat
 • Opiskelutulkkaus: kansalaisopistot, peruskoulut, ammattikoulut, lukiot ja korkeakoulut
 • Kaupanala
 • Vahva kiinnostus uusiin asioihin ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen