VIPARO – Vahvasti viittomakielistä vuorovaikutusta ja aitoa ammattilaisuutta

Me viparolaiset olemme joukko erilaisia ihmisiä, joilla on vahva ammattitaito. Olemme kuuroja, kuulevia, viittomakielisiä, suomen- ja ruotsinkielisiä ja moninaisuudestamme ylpeitä.

Tarjoamme tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä kielentarkastusta, kieleen liittyvää konsultointia ja viittomakielen opetusta.

Toimimme Kelan sopimuskumppanina.

Palvelut

Tulkkaus

Tarjoamme asioimis- ja opiskelutulkkausta Suomessa ja ulkomailla. Meillä on suomen ja suomalaisen viittomakielen lisäksi tulkkeja, jotka taitavat ruotsia, englantia, suomenruotsalaista viittomakieltä, amerikkalaista viittomakieltä ja kansainvälistä viittomista.

Opetus

Meiltä voit tilata sekä kuuroja että kuulevia opettajia esimerkiksi perheopetukseen, työpaikoille, oppilaitoksiin tai tulkkikoulutuksen tarpeisiin. Opetuksemme avulla viittomakieltä taitamaton henkilö oppii uuden kommunikointitavan ja pääsee vuorovaikutukseen viittomakielisen kanssa.

Käännös

Käännämme tilauksesta suomenkielisiä tekstejä suomalaiselle viittomakielelle ja päinvastoin. Käännöstyö voi olla esimerkiksi kokouksen pöytäkirja, yrityksen nettisivut, näytelmän käsikirjoitus, runo tai virallinen kannanotto.

Konsultointi

Palveluihimme kuuluu myös kielenhuoltoa. Tarkastamme erilaisia viittomakielisiä materiaaleja ja neuvomme muissakin kieleen liittyvissä kysymyksissä.

Tarvitsetko viittomakielen tulkkia?

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON TULKKAUKSET

Ammattitaitoinen tulkkauspalvelu on osa viittomakielisen asiakkaan onnistunutta hoitokokonaisuutta. Tilaamalla viittomakielen tulkin varmistat potilaan ja hoitohenkilökunnan keskinäisen kommunikaation sujuvuuden koko hoitoketjun ajan.

MUUT TULKKAUKSET

Viranomaiset, liitot, järjestöt, yhdistykset, oppilaitokset ja muut tulkkauksen järjestäjät mahdollistavat onnistuneen viestintätilanteen tilaamalla tulkkauksen meiltä. Erotumme muista palveluntarjoajista tuottamalla tulkkausta viittomakielisille maahanmuuttajille.

TULKIN TILAAMINEN HÄTÄTAPAUKSESSA

Tulkkauspalvelulain mukaisissa tulkkaustilauksissa viittomakielinen asiakas voi tilata tulkin Kelan tulkkausvälityskeskuksesta. Hätätapauksissa, Kelan tulkkausvälityskeskuksen ollessa kiinni, asiakas voi tilata tulkin hätätulkkipalvelumme kautta.

Tilaa tulkki

040 300 3333
viparo@viparo.com

VIPARO Helsinki

Kauppakaarre 1, 4. krs
00700 Helsinki