Etusivu

Vahvasti viittomakielistä vuorovaikutusta

Me viparolaiset olemme joukko erilaisia ihmisiä, joilla on vahva ammattitaito. Olemme kuuroja, kuulevia, viittomakielisiä, suomen- ja ruotsinkielisiä ja moninaisuudestamme ylpeitä. Tarjoamme tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä kielentarkastusta, kieleen liittyvää konsultointia, viittomakielen opetusta ja videotuotantoa.

Tulkkaus

Tarjoamme asioimis- ja opiskelutulkkausta Suomessa ja ulkomailla. Meillä on suomen ja suomalaisen viittomakielen lisäksi tulkkeja, jotka taitavat kansainvälistä viittomista, ruotsia, englantia, suomenruotsalaista viittomakieltä ja amerikkalaista viittomakieltä.

Etätulkkaus

Kelan kautta tehdyt tilaukset on mahdollista toteuttaa myös etätulkkauksena. Kelan hyväksymät ohjelmistot ovat:

Muihin tilauksiin on mahdollista sopia muu etätulkkausohjelmisto.

Opetus

Meiltä voit tilata opettajan esimerkiksi perheopetukseen, työpaikoille, oppilaitoksiin tai tulkkikoulutuksen tarpeisiin. Opetuksemme avulla viittomakieltä taitamaton henkilö oppii uuden kommunikointitavan ja pääsee vuorovaikutukseen viittomakielisen kanssa.

Käännös

Käännämme tilauksesta suomenkielisiä tekstejä suomalaiselle viittomakielelle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle ja päinvastoin. Käännöstyö voi olla esimerkiksi viranomaistiedote, kokouksen pöytäkirja, yrityksen nettisivut, näytelmän käsikirjoitus, runo tai virallinen kannanotto.

Videotuotanto

Käännämme tilauksesta suomenkielisiä tekstejä suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle avaimet käteen-periaatteella. Kuvaamme nykyaikaisella kalustolla. Leikkauspöydällä räätälöimme videot eri tarpeisiin sopiviksi. Videoihin voidaan lisätä infograafeja, visuaalisia efektejä, eri kieliversioita, tekstityksen, jne.